Home Alternate

Home Alternate.

Home Alternate2020-07-24T18:14:31+00:00

Online Marketing Consulting

Online marketing to secure customer retention, leads, and sales. We focus on the bigger picture.

client 1

Our online revenue has increased by more than 160% in 6 months.

Phyllis Alexander

Founder & CEO of Abstract

As Seen On
client 3

“Aenean mollis enim neque, et cursus tortor cursus vel.”

client 2

“Aenean mollis enim neque, et cursus tortor cursus vel.”

client 6

“Aenean mollis enim neque, et cursus tortor cursus vel.”

client 4

“Aenean mollis enim neque, et cursus tortor cursus vel.”

client 5

“Aenean mollis enim neque, et cursus tortor cursus vel.”

We’ve Reimagined Online Marketing and PR

Business Growth

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur.

Investors In People

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur.

Social Media Analysis

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur.

Looking for more services?

First Step to Better Business Results

Quisque aliquet, libero consequat elementum convallis, erat risus imperdiet purus, in pellentesque sem neque eget.

client 4

“The team at Avada Marketing Consultant is fabulous. They helped us unlock our potential online and offline. We have experienced year on year growth due to their progressive approach.”

Dan Anderson

Hemisferio’s CEO

Drive More Leads and Sales

Grow Your Online Business Strategically, and Improve Customer Retention.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor placerat luctus. Nullam sit amet ante sed orci convallis gravida et at massa.”

Sandra Casey

Marketing Consultant Expert

Kate Schadler Client
Andreas Casey Client

“Curabitur sit amet condimentum tellus. Integer suscipit turpis vestibulum augue varius, id lacinia augue aliquam.”

Anastasia Riza

Marketing Consultant Expert

Trusted by leading organisations

Improve Customer Retention and Sales.

Nullam suscipit eu lacus quis tristique. Vivamus dapibus ultricies nulla eget efficitur rhoncus odio sit amet ante luctus faucibus. Praesent sollicitudin purus. Nam fringilla est in velit.

Strategic Marketing Workshop & Plan

Starting at

$4950

 • Quick wins to increase customer acquisition, lead an sales
 • We wont ask you to spend more
 • We drive more traffic, customers and sales to your business
 • We provide real, practical marketing advice
 • We report to you on a monthly basis what we have done
 • Watch as your business grows and expands from all the new leads
 • Processes are time-tested and field proven

We’ll be in touch soon!

What problem are you trying to solve?

När är man bokföringsskyldig?2024-02-22T14:06:51+00:00
Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga, liksom vissa stiftelser och ideella föreningar. Även fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig.
Vad är skillnaden mellan intern och extern redovisning?2024-02-22T14:06:43+00:00
Den externa redovisningen är reglerad i lag och finns för att ge de externa intressenterna information om företagets resultat och ställning under en viss period.
Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?2024-02-22T14:06:35+00:00
Bokföring och redovisning används ofta som synonymer men det finns skillnader mellan begreppen.

Att bokföra innebär att du tar hand om de fakturor, kvitton och underlag som kommer till företaget och som verksamheten producerar, och att du registrerar dem i ett bokföringsprogram.

Redovisning är ett bredare begrepp än bokföring och innebär förutom att registrera företagets affärshändelser (att bokföra) bland annat även bokslut, deklarationer och rapportering.

Vad är arbetsgivaravgifter?2024-02-22T14:03:52+00:00
Arbetsgivaravgifter är en form av beskattning som arbetsgivare betalar ovanpå varje enskild arbetstagares lön. Den totala storleken på avgiften baseras på den anställdes bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner och är procentuell.
Vad är momsdeklaration?2024-02-22T14:03:30+00:00
Momsdeklarationen är en redovisning av ett företags in- och utgående moms under en redovisningsperiod. Momsdeklarationen görs för varje enskild redovisningsperiod och detta gäller även om företaget inte har haft någon moms att deklarera. Tidpunkten för att deklarera momsen skiljer sig beroende på hur företaget är registrerad. Vanligen är det varje år, varje kvartal eller månadsvis.
När ska man göra inkomstdeklaration för juridisk och fysisk person?2024-02-22T14:03:06+00:00
Inkomstdeklaration måste göras varje år. Senast den 2 maj ska inkomstdeklaration 1 vara inskickad för fysiska personer (privatpersoner och enskilda firmor). För juridiska personer som aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag ska inkomstdeklarationen skickas in senast sex månader efter avslutad räkenskapsår eller sju månader om man skickar in inkomstdeklarationen via e-tjänst.
Har man rätt till sjuklön som anställd?2024-02-22T14:02:33+00:00
Som anställd har man rätt till sjuklön från och med första dagen för anställningen. Vid kortare anställningar än en månad måste den anställde ha arbetat i minst 14 kalenderdagar för att ha rätt till sjuklön. Man får sjuklön de första 14 dagarna i varje sjukperiod. Sjuklönen motsvarar 80% av lönen.
Måste min arbetsgivare betala tjänstepension för mig?2024-02-22T14:02:06+00:00
Tjänstepension är inte obligatoriskt. En arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension eller några försäkringar för sina anställda.
Hur många semesterdagar har man rätt till som anställd?2024-02-22T14:01:37+00:00
Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester under ett år. Den som börjar sin anställning efter den 31 augusti har rätt till fem obetalda semesterdagar under det innevarande semesteråret. Intjänandeår är enligt semesterlagen 1 april – 31 mars påföljande år.
Hur gör jag ett årsbokslut?2024-02-22T14:01:03+00:00
Innan man kan göra bokslut behöver man färdigställa den löpande bokföringen för året. Det betyder att man ska bokföra klart alla affärshändelser t.o.m. den sista dagen på räkenskapsåret.
Måste jag göra en årsredovisning?2024-02-22T14:00:35+00:00
De företagsformer som måste göra en årsredovisning är:
 • Aktiebolag
 • Ekonomiska föreningar
 • Handelsbolag där en eller flera juridiska personer är delägare.
 • Finans- och försäkringsföretag
 • Stiftelser (ej tryggandestiftelser)
 • Större enskilda firmor och handelsbolag som har fysiska personer som delägare.
Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?2024-02-22T14:00:06+00:00
Årsredovisningen är den offentliga versionen av årsbokslutet. Förutom balans- och resultaträkningar med tillägg och upplysningar, innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska ge en överblick och en rättvisande bild av företaget. Det är en offentlig handling som ska lämnas till Bolagsverket.

Förvaltningsberättelsen ska komplettera den information som finns i årsredovisningens andra delar. Den ska även ge en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat och innehålla styrelsens förslag till vad resultat ska leda till.

Årsredovisningen ska ge en överblick och en rättvisande bild av företaget. Det är en offentlig handling som ska lämnas till Bolagsverket inom 7 månader från årets slut.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med aktiebolag?2024-02-22T13:59:16+00:00
Det är viktigt att välja företagsform efter typ av verksamhet man kommer bedriva och vilka inkomster du har som privatperson. De flesta har enskild firma till en början och går sedan vidare till aktiebolag när verksamheten blir större. Ta kontakt med oss för att diskutera vilken företagsform som passar din verksamhet och mål bäst.
Bokföring & Redovisning2024-02-22T13:54:55+00:00

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information som gäller företagets ställning och resultat.

Deklarationer2024-02-22T13:55:24+00:00

Deklaration är den viktigaste redovisningen till Skatteverket. Det är viktigt att din deklaration skickas in i tid och är korrekt. Vi hjälper dig med din deklaration och håller dig informerad om vad som ska betalas in och när.

Löneadministration2024-02-22T13:57:13+00:00

Team accounting tar helhetsansvar över ditt företags lönehantering. I våra paket ingår registrering av löner, utskick av lönespecifikationer och rapportering till Skatteverket. Utöver detta kan vi även hjälpa dig med utbetalning av löner.

Bokslut och Årsredovisning2024-02-22T13:56:24+00:00

Bokslutstider brukar vara hektiska tider för företagare. Vi levererar kvalitetssäkrade bokslut och årsredovisningar oavsett storleken på ditt företag.

Bolagsbildning2024-02-22T13:56:51+00:00

Det är viktigt att få hjälp från start då det kan dyka upp många frågor kring bolagsform, skatt- och momsregistrering, bolagsordning, anmälan av verklig huvudman m.m.

Vilken företagsform ska jag välja?2024-02-22T13:58:05+00:00
Det är viktigt att välja företagsform efter typ av verksamhet man kommer bedriva och vilka inkomster du har som privatperson. De flesta har enskild firma till en början och går sedan vidare till Aktiebolag när verksamheten blir större.
Vilka är fördelarna och nackdelarna med enskild firma?2024-02-22T13:58:42+00:00
Enskild firma är relativt billigt att starta och det finns inga krav på eget kapital. Att registrera en enskild firma går snabbt. En nackdel med enskild firma är att du som privatperson bär det ekonomiska ansvaret för firman. En annan nackdel är att du inte kan ta ut någon utdelning från din enskilda firma.

Empowering Marketers With Valuable Resources

Let’s Supercharge Your Online Growth